Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o wynikach konkursu 14.03.2017 r.

Informujemy, że dnia 14.03.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16, zaktualizowaną o rozstrzygnięcie procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

 

 

Pliki do pobrania

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

2017-03-15

Lista członków Komisji Oceny Projektów

2017-03-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS