Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Projektów - 21.03.2017 r.

Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Schemat B odnośnie projektu Gminy Dobre Miasto pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a”, umieszczonego w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020 dotyczy aktualizacji Załącznika nr 16 Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Zmiana polega na uszczegółowieniu zapisów dotyczących dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników (§ 7 ust. 3 Regulaminu KOP) oraz zasad dokonywania oceny wniosków on-line (§ 7 ust. 4 Regulaminu KOP).

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin Komisji Oceny Projektów - obowiązuje od 21 marca 2017 r.

2017-03-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS