Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu - 22.03.2017 r.

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  6 marca 2017 r. Uchwały nr 15/170/17/V zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, koniecznym stało się zaktualizowanie brzmienia Limitu nr 5 znajdującego się w rozdziale III „Zasady konkursu” Podrozdziale 3.4 „Limity i ograniczenia wynikające ze szczegółowego opisu osi priorytetowej” w Regulaminu konkursu. Przedmiotowy limit uzyskał następujące brzmienie „Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych nie mogą stanowić jedynych działań w ramach projektu”. W związku z powyższym w Regulaminie konkursu zaktualizowano brzmienie kryterium poprzez zamianę słowa „kobiety” na „osoby”. Jednocześnie w Regulaminie konkursu zaktualizowano datę obowiązującego w ramach konkursu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020 wskazując datę wejścia w życie ww. dokumentu, tj. 6 marca 2017 r.

Ponadto w związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika nr 11 do Regulaminu Konkursu zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika. Zaktualizowano treść załącznika nr 11.

Pliki do pobrania

Aktualizowany Regulamin konkursu - obowiązuje od 21 marca 2017 r.

2017-03-22

Zaktualizowany załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - obowiązuje od 21 marca 2017 r.

2017-03-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS