Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat dotyczący określenia biznesplanu w dokumentacji konkursowej - 12.04.2017 r.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż w konkursie RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/17 dla Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw nie jest wymagane na etapie aplikowania określenie w punkcie C.3.3 Biznesplanu, w jaki sposób dokonano analizy rynku w celu wyboru podmiotu oferującego usługi ani udokumentowanie na etapie aplikowania skierowania zapytania do trzech potencjalnych wykonawców.

Punkt C.3.3 Biznesplanu prosimy wypełnić na „nie dotyczy”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.