Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 21.04.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 21 kwietnia 2017r. zmianie uległa dokumentacja dotyczącej konkursu: RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/17, Poddziałanie 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”

  1. Regulamin konkursu:

1)         § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ogłoszenie konkursu następuje w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, tj. dnia 28 lutego 2017 r. Nabór wniosków nastąpi w terminie: od 31 marca 2017 r.( dzień  otwarcia naboru) do 31 maja 2017 r. (dzień zamknięcia naboru).”

2)         § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2017.”

3)         § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie: od 31 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.”

 

Wyżej wymienione zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu naboru wniosków do 31 maja  2017 r.

Zmiana  regulaminu obowiązuje od 21 kwietnia  2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

2017-04-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS