Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 24.04.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 21.04.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego· Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

§ 7 ust. 3 Regulaminu, dotyczący zmiany dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie z dnia 21 kwietnia 2017 r. na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ogłoszenie konkursu następuje w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, tj. dnia 28 lutego 2017 r. Nabór wniosków nastąpi w terminie: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 28 kwietnia 2017 r. (dzień zamknięcia naboru)”.

§ 8 ust. 2 Regulaminu, dotyczący zmiany dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie z 21 kwietnia 2017 r. na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie: od 31 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.”

 

Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 9 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów.

 

Wyżej wymienione zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu naboru wniosków do 28 kwietnia  2017 r. oraz  ujednolicenia listy sprawdzającej z kartą oceny kryteriów  merytorycznych ogólnych  i specyficznych.

Zmiana  regulaminu obowiązuje od 21 kwietnia  2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

2017-04-24

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 21.04.2017 r.

2017-04-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS