Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 28 kwietnia 2017 r.

Pytanie:

Gmina tworzy nową placówkę wychowania przedszkolnego w budynku po zlikwidowanym gimnazjum. Prace adaptacyjne zajmą około 2–3 miesięcy ( np. VI–VIII 2019 r.) , dzieci będą rozpocząć udział  w zajęciach od IX 2019 r., czy czas trwania projektu musi się zamknąć w 12 miesiącach ?

 

Odpowiedź:

W 1 typie projektu okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy. Powyżej tego okresu, tj. 12 miesięcy, Wnioskodawca może prowadzić działania techniczne związane z dostosowaniem oraz modernizacją pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji przedszkolnej, prowadzeniem rekrutacji do projektu bądź inne działania organizacyjne niezbędne dla utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Wnioskodawca ma także możliwość realizacji działania 1.4 związanego z doskonaleniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, np. realizacji studiów podyplomowych.

Ponadto istnieje możliwość zaplanowania odpowiedniego okresu czasu po zakończeniu realizacji finansowania działalności bieżącej, w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Jeżeli Wnioskodawca postanowi, iż okres realizacji projektu będzie dłuższy niż okres finansowania działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego, to należy jednak podkreślić, iż zasadność oraz efektywność przyjętego okresu realizacji projektu będą weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS