Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu – 22.05.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 19.05.2017 r. zmianie uległ regulamin konkursu RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16 w zakresie:

- paragraf 11 ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 131 dni, tj. do 31.05.2017 r.

- paragraf 11A ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 131 dni, tj. do 31.05.2017 r.

 

Zmiany wynikają z wydłużonej oceny wniosków przez ekspertów budowlanych, co spowodowało opóźnienia w wysłaniu pism o wyjaśnienia do Wnioskodawców.

Dodatkowo informujemy, iż przedmiotowe wydłużenie związane jest z intensyfikacją działań nad oceną i zawieraniem umów o dofinansowanie w pozostałych poddziałaniach wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą.

Zmiany obowiązują od dnia 19.05.2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-05-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS