Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja terminu wysyłki pism informujących o wynikach zakończonej oceny kryteriów merytorycznych - 1.06.2017 r.

W związku z jednoczesną obsługą kilku konkursów ogłaszanych w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe oraz ilością prac związanych z przygotowaniem niezbędnej do wysyłki dokumentacji
w ramach zakończonej oceny kryteriów merytorycznych konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17 (w tym trwającymi pracami w zakresie przygotowania Jednolitego stanowiska negocjacyjnego dla projektów, które zostały rekomendowane
do dofinansowania w przedmiotowym konkursie), Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o wydłużeniu terminu wysyłki pism informujących o wynikach przedmiotowej oceny do 6 czerwca 2017 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS