Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 13.06.2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

w Regulaminie konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 wystąpiły dwie omyłki pisarskie.

1. Strona tytułowa:

Jest:

„Priorytet inwestycyjny: 10 iv Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji”.

Powinno być:

„Priorytet inwestycyjny: 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy z pracodawcami”.

2. Rozdział 3, podrozdział 3.1 (str. 12):

Jest:

"Nie ma możliwości by zrealizować kurs dotyczący komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, natomiast istnieje możliwość realizacji kursu obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego przez grafika komputerowego, inżyniera itd. Dodatkowo, nie jest możliwe realizowanie kursów i szkoleń."

Powinno być:

" Nie ma możliwości by zrealizować kurs dotyczący komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, natomiast istnieje możliwość realizacji kursu obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego przez grafika komputerowego, inżyniera itd."

 

Zmiana Regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-06-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS