Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych i zmiana Regulaminu konkursu – 14.06.2017 r.

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.
Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 93 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu). Instytucja Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 93 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-002/17). 

Powyższe spowodowane jest: 1. Prowadzeniem przez IZ oceny projektów w kilku konkursach jednocześnie. 2. Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Obowiązkiem doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wskazania wymaga, iż w myśl § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ- 00-28-002/17 W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków. 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-002/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu. 
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-06-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.