Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Uzupełnienie komunikatu dotyczącego aktualizacji Regulaminu konkursu - 27. 06. 2017 r.

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu dla działania 4.2 RPO WiM 2014-2020 przyjętą przez Zarząd Województwa w dniu 20.06.2017 r. informujemy, iż w trakcie trwania naboru wniosków o dofinansowanie zmianie uległ nr konkursu z RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17.

Jednocześnie, informujemy iż ww. zmiana nie będzie rzutowała negatywnie na weryfikację projektów wysłanych w MAKS2 lub złożonych wedle starej numeracji adekwatnej dla IP (WFOŚIGW). W przypadku gdy wniosek wraz z załącznikami będzie składany po wprowadzeniu zmiany, IZ rekomenduje wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej z uwzględnieniem nowego numeru konkursu, jednakże brak zmiany numeru konkursu (np. w ramach załączników) nie będzie skutkował negatywną oceną projektu.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS