Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 30.06.2017 r.

Informujemy, że w Rozdziale 1, podrozdział 3.1 (str. 8) Regulaminu konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 wystąpiła oczywista omyłka pisarska nieskutkująca nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Jest:

  • „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 31 marca 2015 r.;”

Powinno być:

  • „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 6 marca 2017 r.;”.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28.06.2017 r.

2017-06-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS