Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 03 lipca 2017 r.

Pytanie:

Przyporządkowując dany wskaźnik do zadania – jego wartość jest taka sama przy każdym zadaniu, przykładowo: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 120. Wybierając ten wskaźnik przy zadaniu 1., 2., 3. – jego wartość zawsze będzie 120. Tymczasem w ramach 1. Zadania kwalifikacje ma zdobyć 60 os., w ramach 2. zadnia 40 osób, w ramach 3. zadania 20 osób. Tymczasem przy każdym zadaniu wyświetlać się będzie suma ogólna – 120. Czy jest to prawidłowe? Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku innych wskaźników np. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie.

Odpowiedź:

W pkt 4.1 (zadania) wskaźnik  „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” będzie przypisany do każdego zadania we wskazanej wartości 120 i będzie to prawidłowe, jednak zgodnie z regulaminem konkursu w sytuacji, kiedy wskazane wskaźniki nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wsparcia oferowanego w projekcie wnioskodawca powinien zaproponować własne wskaźniki (specyficzne). Dlatego w celu lepszego zobrazowania sytuacji uzyskiwania kwalifikacji w ramach każdego z zadań wnioskodawca może w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie określić  wskaźniki mówiące o liczbie osób która uzyskały  kwalifikacje danego rodzaju. Wskaźniki w określonym brzmieniu  należy wykazać w pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu przy odpowiednim rodzaju zadań.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS