Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 04.07.2017 r.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu i ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie terminu zakończenia naboru przedmiotowego konkursu, tj. z 14 lipca 2017 r. na 16 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ-00-28-001/17 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 4.07.2017 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 04.07.2017 r.

2017-07-04

Ogłoszenie o naborze wniosków

2017-07-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS