Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie konkursu – 5.07.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu:
OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działania 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

 

W związku z powyższym przedmiotowy konkurs został zakończony.

Pliki do pobrania

Komunikat o zakończeniu konkursu

2017-07-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS