Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej – 06.07.2017 r.

3 lipca 2017 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 04.07.2017r.

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej

 

Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu cząstkowych terminów oceny merytorycznej w odniesieniu do każdego wniosku. Wnioski oceniane są sukcesywnie w ujęciu tygodniowym, w związku z czym pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje) będą wysyłane na bieżąco w czasie prac Komisji Oceny Projektów, tj. do 31 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, iż z każdym Wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, skontaktujemy się indywidualnie. Nie będziemy zatem udzielać informacji telefonicznej w odniesieniu do każdego wniosku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.