Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych - 10.07. 2017 r.

10 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian w § 10 ust. 1 ww. Regulaminu w zakresie terminu przewidzianego na weryfikację wymogów formalnych wniosków, który ulega wydłużenia o 20 dni kalendarzowych tj. z 80 dni na 100 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 10.07.2017 r.

2017-07-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS