Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 13 lipca 2017 r.

Pytanie:
Czy konieczna jest inwentaryzacja pracowni – wyposażenie ze środków unijnych z poprzedniej perspektywy? W projekcie planujemy w każdej ze szkół utworzenie pracowni mobilnej nie przypisanej na stałe do żadnej konkretnej sali. Przewidywane wyposażenie jest tak nowoczesne, że w czasie poprzedniej perspektywy nie istniało. Jeśli jest konieczna, to jakie sale należałoby ją objąć, i jakie elementy wyposażenia ująć?

Planujemy objęcie eksperymentem drugi typ projektu klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019. Diagnoza, o której myślimy obejmuje sposób uczenia matematyki stosowany w tej chwili i opiera się na wynikach testów zewnętrznych i opracowaniach naukowych.


Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wniosków z diagnozy z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia, zatem inwentaryzacja pracowni jest konieczna.

Należy pamiętać, iż przy zakupie wyposażenia należy kierować się katalogiem wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, który jest katalogiem zamkniętym, oraz katalogiem wyposażenia pracowni matematycznych, który jest katalogiem otwartym.

Zgodnie z założeniami konkursu celem projektu jest wyposażenie szkolnych pracowni (sal dydaktycznych), które musi być zgodne z warunkami określonymi w katalogach. Każdorazowo inna forma wyposażenia pracowni będzie przedmiotem szczegółowej oceny na etapie oceny wniosku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS