Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 14.07.2017 r.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały nr 41/635/17/V zmieniającej uchwałę nr 20/248/17/V IOK informujemy, że zaktualizowano Regulamin konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z  11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 10 lipca 2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 10.07.2017 r.

2017-07-14

Wykaz zmian

2017-07-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.