Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 4 maja 2017 r.

Pytanie

W paragrafie 3 regulaminu konkursu w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wskazano ogólny zakres prac objętych dofinansowaniem, moje wątpliwości budzi zapis pkt. 2 ppkt. 1b, dotyczący przebudowy systemów grzewczych. Pytanie brzmi: czy w ramach tego działania można wykonać wymianę rurociągów c.o. w budynku (poziomów w piwnicach i pionów zasilających do lokali), wymianę zaworów podpionowych w piwnicach, wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji, modernizację węzła cieplnego przez jego przebudowę i montaż urządzeń poprawiających jego sprawność i obniżających zużycie ciepła, wymianę zaworów przygrzejnikowych na termostatyczne z regulacją dopływu ciepła, podzielników c.o., umożliwiających użytkownikom lokali wpływanie na zużycie ciepła w lokalu oraz indywidualne rozliczanie jego zużycia, wszystkie te prace znacząco wpłyną na obniżenie  energii cieplnej zużywanej  w budynku.


Odpowiedź

Informuję, że w ramach Poddziałania 4.3.2  efektywność energetyczna budynków mieszkalnych (schemat B) wsparcie można otrzymać m.in. na:

Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym: przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (Tylko w zakresie części wspólnych budynków). W związku z powyższym wymienione przez Państwa wydatki będą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie, pod warunkiem, że prace związane z przebudową systemów grzewczych będą zasadne i będą wynikać z przeprowadzonego  audytu energetycznego.

Należy podkreślić, że wydatki kwalifikowalne stanowią koszty prac wyłącznie w zakresie części wspólnych budynków.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.