Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 16 sierpnia 2017 r.

Czy w ramach poddziałania 6.1.2 Jednostka samorządu terytorialnego – gmina, może uzyskać dofinansowanie na przebudowę istniejącego amfiteatru, wartość projektu około 2 mln złotych, Typ projektu: 3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)?

Projekt przebudowy istniejącego amfiteatru w którym beneficjentem będzie jst kwalifikuje się do wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury, w typie projektu „Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)”.

Należy jednak pamiętać, że aby projekt otrzymał dofinasowanie musi spełnić wszystkie wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz jego załącznikach, a także uzyskać odpowiednią liczbę punktów. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS