Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany załączników do Regulaminu konkursu – 16.08.2017 r.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu – „Wzoru umowy o dofinansowanie projektuwynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (załącznik nr 22 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów lub ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów czy ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią beneficjentom dostarczenie:

  • ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę,
  • ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego,

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie;

  • dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.


Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załączników nr 19 i nr 22, podjęto decyzję o jego aktualizacji.
Powyższe zmiany obowiązują od 16 sierpnia 2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 19 Umowa o dofinansowanie

2017-08-16

Załącznik nr 22 Instrukcja zabezpieczeń

2017-08-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS