Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana załączników do regulaminu konkursu – 22.08.2017 r.

22 sierpnia 2017 r. zmieniliśmy uchwałę nr 30/403/17/V w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/17. Zmianie uległy załączniki nr 16 i nr 19.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 16 – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu – wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, proponujemy wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (załącznik nr 19 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów lub ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią beneficjentom dostarczenie:

  • ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;
  • ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie

  • dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do umowy, uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 16 i nr 19, podjęliśmy decyzję o ich aktualizacji.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 16 Wzor umowy o dofinansowanie

2017-08-22

Załącznik nr 19 Instrukcja zabezpieczeń

2017-08-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS