Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i załączników – 22.08.2017 r.

Przyczyną zmian Regulaminu konkursu dokumentu jest aktualizacja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z 6 marca 2017 r. oraz potrzeba dostosowania Regulaminu konkursu oraz Regulaminu KOP do zapisów dokumentacji składającej się na system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W związku z tym zmianie ulega sposób dokonywania oceny wniosków (oceny formalno-merytorycznej) polegającej na:

  • odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów formalnych przez 2 pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 pracownika IOK
  • oraz odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów merytorycznych przez 2 ekspertów i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 eksperta.

Zmianie ulega również metodologia wyliczania punktacji  w projekcie. Zmiany wiążą się z przyspieszeniem wdrażania RPO WiM 2014–2020. 

Ponadto zmianie ulega załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP), który określa organizację, tryb oraz zasady oceny wniosków KOP.

W celu usprawnienia oraz przyspieszenia procesu oceny wniosków na etapie oceny formalno-merytorycznej wprowadzono możliwość dokonywania oceny wniosku przez 1 pracownika IOK oraz 1 eksperta, zmianie ulega również metodologia wyliczania punktacji w projekcie.
 

Zmiany Regulaminu konkursu, które obowiązują od 16 sierpnia 2017 r., nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulaminu konkursu

2017-08-22

Karta oceny kryteriów formalnych

2017-08-22

Regulamin Komisji Oceny Projektów

2017-08-22

Uchwała

2017-08-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.