Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursów 10.3 i 10.5

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu kluczowych założeń konkursów ogłoszonych 18.08.2017r. w ramach Działań 10.3 i 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM), na projekty z zakresu wsparcia samozatrudnienia oraz działań outplacementowych. Organizatorem spotkania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Termin i miejsce spotkania

13 września 2017r. w godzinach 10.00 – 13.00

 Hotel Park, Al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

Program spotkania

Podczas spotkania omówimy główne założenia konkursu 10.3 Rozwój samozatrudnienia i 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Program spotkania

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego  do 11 września 2017 r. do godz. 10:00 na adres: m.palyska@up.gov.pl.

Zgłoś nieobecność

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

Małgorzata Pałyska e-mail m.palyska@up.gov.pl.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2017-08-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS