Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przebieg prac Komisji Oceny Projektów - 01.09.2017 r.

1 września 2017 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/17.

Obecnie trwają prace związane z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej w zakresie części D1 - D8 KOM oraz przygotowaniem Jednolitego stanowiska negocjacyjnego dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, zostaną Państwo poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

Wysyłka pism informujących wszystkich Wnioskodawców o wynikach dokonanej oceny merytorycznej nastąpi do 12.09.2017r.

Następnie odbędą się negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do etapu negocjacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS