Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków skierowanych do etapy negocjacji, tura ostatnia – 11.09.2017 r.

Informujemy, iż w dniach 31.07.2017–18.08.2017 r. ocenie merytorycznej w ramach konkursu podlegało 16 wniosków, z których 9 zostało skierowanych do etapu negocjacji.

 

Do wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione w ww. terminie Instytucja Organizująca Konkurs wysłała pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje). Jednocześnie informujemy, iż to była ostatnia tura wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich negocjacji zostanie przygotowany wniosek do Zarządu WWiM oraz projekt uchwały wraz z listą rankingową projektów – przewidywany termin posiedzenia Zarządu WWiM, na który zostanie złożony ww. wniosek to pierwsza połowa października br.

Pliki do pobrania

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

2017-09-11

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS