Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie infromacyjne Olsztyn 28 września 2017 r. Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne z Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach RPO WiM 2014-2020.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia następujących konkursów:

 • Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-004/17, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:
 • Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
 • Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:
 • Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

Konkursy skierowane  są do:

 • podmiotów leczniczych;
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji   pozarządowych   lub   organizacji   non-profit   posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
 • podmiotów  ekonomii  społecznej  posiadających  doświadczenie  w  realizacji programów zdrowotnych;
 • pracodawców.
 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Termin i miejsce spotkania

28 września 2017 r. w godzinach 10.00-13.30, Olsztyn

O miejscu spotkania poinformujemy przy potwierdzaniu uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie  formularza zgłoszeniowego do 25 września 2017 r. godz. 12.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (strona z ogłoszeniem naboru- choroby odkleszczowe i strona z ogłoszeniem naboru-programy zdrowotne).

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Pliki do pobrania

prezentacja

2017-09-28

agenda spotkania

2017-09-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS