Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana załączników do regulaminów z działań 10.3, 10.4 i 10.5

Informujemy, że zmianie uległy załączniki do Regulaminów konkursów:

 

1. z działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia, w powiatach

 

2. z działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w subregionach

3. z działania 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe, w subregionach

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS