Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 25.09.2017 r.

Informujemy, że 25 września 2017 r. zmieniony został Regulamin konkursu – do 144 dni od dnia zamknięcia naboru wydłużyliśmy termin weryfikacji wymogów formalnych zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Zmiana obowiązuje od 25 września 2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wprowadzona zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25.09.2017 r.

2017-09-25

Uzasadnienie zmian

2017-09-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS