Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Wzoru umowy o dofinansowanie – 25.09.2017 r.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków Beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informacyjnych. 

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego proponuje wprowadzenie do Wzoru umowy, zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów. Zmiany umożliwią Beneficjentom dostarczenie dokumentów dotyczących:

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;
- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego;

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 25 września 2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wzór umowy

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.