Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 29.09.2017 r.

Pytanie 1

Czy przedsiębiorca zarządzający własnym portem może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.3, Schemat B?

Odpowiedź 1

Jeśli chodzi o typ beneficjenta „zarządcy portów” to nie ma go uregulowanego w przepisach, a także w SzOOP nie ma również nigdzie zawężenia do podmiotów publicznych. W związku z powyższym przedsiębiorcy zarządzający własnym portem mogą ubiegać się o wsparcie.

 

Pytanie 2

Czy w ramach Schematu C – szkółki żeglarskie mogą ubiegać się o dofinansowanie szkółki żeglarskie na budowę pomostów oraz zakup wyposażenia, podlegające pod:
a) Publiczne placówki oświatowe (podlegające JST), gdzie prowadzone są szkółki żeglarskie pozalekcyjne (nie związane z działalnością edukacyjną szkoły)  
b) Niepubliczne placówki oświatowe, gdzie prowadzone są szkółki pozalekcyjne (niezwiązane z działalnością edukacyjną szkoły)
c) Ośrodek Sportu i rekreacji – podlegający JST

Odpowiedź 2

a) Publiczne  placówki oświatowe (podlegające JST), gdzie prowadzone są szkółki żeglarskie pozalekcyjne (niezwiązane z działalnością edukacyjną szkoły ) – mogą ubiegać się o dofinansowanie

b) Niepubliczne placówki oświatowe, gdzie prowadzone są szkółki pozalekcyjne (niezwiązane z działalnością edukacyjną szkoły) – mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli będą prowadzone przez organizacje pozarządowe

c) Ośrodek Sportu i rekreacji (podlegający JST) – może ubiegać się o dofinansowanie

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS