Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu – 13.10.2017 r.

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów podjął decyzję o wydłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 23 października 2017 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej jest spowodowane trwającym procesem podpisywania umów ramowych i zleceń z ekspertami zewnętrznymi zaangażowanymi w ocenę wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS