Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych - 23.10.2017 r.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 62 dni w naborze nr  RPWM.06.02.03-IZ.00-28- 009/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. 

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu naboru, wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu. 

Pliki do pobrania

Decyzja w sprawie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych

2017-10-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS