Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 -grupa 1

UWAGA!!! - Brak wonych miejsc

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020.

Termin i miejsce szkolenia

8 stycznia 2018 roku w godzinach 8.00 - 16.15.

OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Program szkolenia

Szczegółowy harmonogram szkolenia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i anlaizy potrzeb szkoleniowych i przesłanie skanu do 4 stycznia 2018 roku na adres olsztyn@eurokadry.pl oraz oryginału zgłoszenia na adres AKADEMIA EUROKADRY – CENTRUM SZKOLEŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. – Z dopiskiem „Szkolenia UE Olsztyn”
  • Potwierdzenie mailowe dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie przesłane zostanie po zakończeniu rekrutacji.
  • Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

email: olsztyn@eurokadry.pl 
tel. 22 811-12-22 lub 507-12-17-41

Pliki do pobrania

Harmonogram szkolenia

2017-10-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS