Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania – 6.11.2017 r.

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 (obecnie RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16) została ogłoszona Uchwałą nr 696/Mer/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 31 maja 2017 r.

 

Mając na uwadze, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020:

  1. wstąpiła w ogół praw i obowiązków oraz przejęła zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję do dnia 31 maja 2017 r. pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
  2. dokonała realokacji środków pomiędzy poszczególnymi kodami interwencji określonymi w  Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej dla Działania 4.1 poprzez zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach kodu interwencji 010 – Energia odnawialna: słoneczna,

Zarząd Województwa podjął decyzję o aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Tym samym, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pliki do pobrania

Lista projektów

2017-11-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.