Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Dofinasowanie na trasy rowerowe

Interesuje Cię dofinansowanie na trasy rowerowe?

Zamierzasz zająć się budową, modernizacją i oznakowaniem ścieżek lub tras rowerowych czy  przeprowadzić inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego?

Aplikuj po środki, które są dostępne w naborze nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-012/17, z  Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (konkurs zamknięty).


Kryteria wyboru projektów wskazane są w w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu i oceny.
 

Pełna informacja o konkursie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS