Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 13 listopada 2017 r.

Pytanie 1

Czy długość linii komunikacji miejskiej w przypadku drogi 4 pasmowej (2 pasy po jednej stronie oraz dwa pasy po drugiej stronie) oddzielonej od siebie pasem zieleni liczymy po przystankach czy po drodze? Czy jeżeli autobusy komunikacji miejskiej jadą w jedną stronę od początkowego przystanku do końcowego zatrzymując się na konkretnych przystankach po jednej stronie i wracają z przystanku końcowego do początkowego, zatrzymując się na przystankach po stronie drugiej (inne przystanki), to czy liczymy długość dwa razy ponieważ autobus jedzie w miejsce docelowe (dwa pasy jezdni) i powraca ale innymi pasami jezdni (dwa pasy jezdni)  na tej samej drodze (4 pasmowej) i zatrzymuje się w drodze powrotnej na innych przystankach?

 

Odpowiedź 1

Metodologia wyliczenia wskaźnika długość linii komunikacji miejskiej w przypadku drogi 4 pasmowej przy wyliczeniu ww. wskaźnika nie ma znaczenia ilość pasów. Przy wyliczeniu wskaźnika brana będzie długość linii autobusowej na odcinku na którym przeprowadzane będą roboty budowlane. Wyliczenie długości linii autobusowej (metodologia) zostało zaakceptowane przez ekspertów przy ocenie merytorycznej Państwa projektu dotyczącego przebudowy linii nr 3 i nr 5. Źródłem danych przy wyliczaniu wskaźnika powinien być Protokół odbioru. Wiążąca weryfikacja zakresu projektu wraz z metodologią wyliczenia wskaźników będzie możliwa dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją
i stanowić będzie etap oceny projektu.

 

Pytanie 2

Proszę o informację odnośnie liczenia wskaźnika: całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej (km), jest to bardzo ważne w kontekście pozyskania punktów przy ocenie merytorycznej punktowej.

Czy do tego wskaźnika liczymy także długość linii komunikacji miejskiej, na której jest tylko przebudowywane oświetlenie, ponieważ taki odcinek drogi przy ulicy Targowej będziemy mieli którym przejeżdżają linia komunikacyjna nr 1 jest on w miejscu publicznym przy Cmentarzu, w związku z tym chcemy poprawić bezpieczeństwo pasażerów a także samych autobusów poprzez poprawę oświetlenia.

 

Odpowiedź 2

Wyliczenie wskaźnika pn. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - nie należy uwzględniać odcinka/ów, na których jedynie modernizowane będzie oświetlenie.  Zgodnie z zapisami SZOOP - budowa, przebudowa lub wymiana oświetlenia na energooszczędne może być realizowane wyłącznie jako część projektu. Wiążąca weryfikacja zakresu projektu wraz z metodologią wyliczenia wskaźników będzie możliwa dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją i stanowić będzie etap oceny projektu. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS