Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przedłużenie weryfikacji wymogów formalnych – 15.11.2017 r.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu weryfikacji wymogów formalnych wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17.

Planowany termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych to 1 grudnia 2017 r.

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych wynika z intensyfikacji prac związanych z rozstrzyganiem i ogłaszaniem kolejnych konkursów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej w ramach konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji wymogów formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS