bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany w świetle nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Informacje o szkoleniu

Skorzystaj z webinarium (szkolenia internetowego) z ekspertem.
Webinarium adresowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Temat webinarium: Zmiany w świetle nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Ekspert: Katarzyna Jastrzębska - Specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych dla projektów inwestycyjnych oraz B+R, autorka kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie projektów, posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. Ekspert w dziedzinie e-biznesu, współtwórca oraz project manager kilku innowacyjnych projektów o charakterze badawczo rozwojowym (B+R) w obszarze  IT, dietetyki, genetyki, Digital Healtcare, Personal Medicine, HR.

Termin i miejsce szkolenia

30 listopada 2017 roku w godzinach 11.00 - 11.45.

Program szkolenia

Podczas webinarium dowiesz się jakie są najważniejsze zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Ekspert opowie czym są wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy unijnych, kiedy się je stosuje i dlaczego są tak istotne w procesie korzystania ze środków unijnych. W szczególności omówi najnowsze zmiany w dokumencie i ich konsekwencje dla sposobu realizacji projektów. Omówienie zawierać będzie przykłady realnych sytuacji projektowych oraz sposobów stosowania wymogów zawartych w wytycznych. Na zakończenie zaplanowano sesję pytań w trakcie której ekspert odpowie na pytania uczestników.

Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Otrzymanie zaproszenia mailowego. W zaproszeniu zostanie umieszczony link do strony internetowej, na której odbędzie się webinarium.

Więcej informacji

email: webinarium@aplan.nazwa.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS