bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Odwołany nabór do VII tury konkursu z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Instytucja Ogłaszająca Konkurs, zgodnie z Regulaminem konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17 (podrozdział 2.1, pkt 6), informuje, że nabór VII tury zaplanowany od 01.12.2017 r. do 29.12.2017 r. nie zostanie uruchomiony.   Powodem zamknięcia konkursu jest wyczerpana alokacja, która na dzień rozpoczęcia VI tury konkursu (nabór: listopad 2017 r.) wynosiła 2 535 731,13 złotych. W ramach VI tury konkursu kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie projektów znacznie przekroczyła dostępną alokację. W związku z powyższym VII tura konkursu nie odbędzie się.

 

Informacja o naborze

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS