Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Odwołanie VII tury naboru i zamknięcie konkursu – 1.12.2017 r.

Komunikat z 30.11.2017 r.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs, zgodnie z Regulaminem konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17 (podrozdział 2.1, pkt 6), informuje, że nabór VII tury zaplanowany od 01.12.2017 r. do 29.12.2017 r. nie zostanie uruchomiony. Powodem zamknięcia konkursu jest wyczerpana alokacja, która na dzień rozpoczęcia VI tury konkursu (nabór: listopad 2017 r.) wynosiła 2 535 731,13 złotych. W ramach VI tury konkursu kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie projektów znacznie przekroczyła dostępną alokację. W związku z powyższym VII tura konkursu nie odbędzie się.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.