Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 8.12.2017 r.

Pytanie

W Regulaminie konkursu przy opisie 2 typu projektu (str. 16) zapisano, iż „Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co najmniej 2 działania spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie przedstawione w pkt. 2.2. należy obligatoryjnie uwzględnić w każdym projekcie”.
Pytanie dotyczy ostatniej (podkreślona) część zapisu. Czy oznacza to, iż:

1) Czy chodzi o „każdy projekt”, który zawiera elementy II typu projektu, czy też w każdym projekcie musi być realizowane działanie 2.2 – nawet jeśli Beneficjent nie zamierza realizować działań w zakresie typu II?

2) Czy jest zatem możliwa realizacja działań tylko w I lub tylko w III typie projektu?

Odpowiedź

1) Tak, w wyżej przytoczonym warunku chodzi o każdy projekt, który będzie realizował II typ projektu. Jeżeli Beneficjent nie zamierza realizować II typu projektu, działanie 2.2 również nie musi być realizowane.

2) Przygotowując projekt, możliwa jest realizacja wyłącznie I typu projektu lub tylko typu II bądź typu III. Łączenie typów projektów jest dowolne, uzależnione jedynie od przeprowadzonej diagnozy i potrzeb danej placówki.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS