Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie etapu oceny formalnej – 21.12.2017 r.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 8 stycznia 2018 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej wynika z konieczności zaangażowania ekspertów zewnętrznych do oceny projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.


Lista projektów, które spełnią kryteria formalne i specyficzne obligatoryjne, zostanie opublikowana po zakończeniu oceny formalnej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS