Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 22.12.2017 r.

22 grudnia 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie konkursu następującej treści:

§13 ust.1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba odbiorców/uczestników przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.];
  • Liczba odbiorców/uczestników przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym [szt.];
  • Liczba porozumień/listów intencyjnych z zewnętrznymi kontrahentami jako efekt promocji gospodarczej [szt].
  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.];
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł]
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych przez Instytucję Otoczenia Biznesu;”

Powyższe zmiany obowiązują od dnia podjęcia powyższej uchwały.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu jest aktualizacja § 13, tj. wskaźników monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektu. Konieczność aktualizacji wynika z potrzeby dostosowania możliwych do wyboru wskaźników monitorowania postępu rzeczowego projektu do wymagań Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI MAKS 2).

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-12-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS