Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

50 mln złotych dofinansowania dla Warmii i Mazur

W czwartek 28 grudnia w urzędzie marszałkowskim w Olsztynie zostanie podpisanych kolejnych 27 umów na dofinansowanie projektów z RPO WiM 2014–2020.


Projekty dotyczą infrastruktury socjalnej, efektywności energetycznej w budynkach publicznych, rewitalizacji obszarów miejskich oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Wartość projektów to ponad 62 mln złotych, unijne dofinasowanie – 50,4 mln złotych. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS