Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozpoczęcie prac KOP – 2.01.2018 r.

Informujemy, że 2.01.2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej złożonych w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Pliki do pobrania

Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów

2018-01-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS