Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprostowanie do regulaminu konkursu

Instytucja ogłaszająca konkurs informuje, iż w regulaminie konkursu na str 86 pod opisem wskaźnika „Liczba istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie w zakresie dostępnej bazy oświatowej", w zapisie wystąpiła omyłka pisarska.

Jest: „Wsparcie to polega na udostępnieniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy”.

Powinno być: „Wsparcie to polega na udostępnieniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez okres realizacji projektu nie dłuższy niż 24 miesiące”.

Zmiana regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.