Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie cząstkowej listy nr 2 projektów ocenionych formalno-merytorycznie - 5.01.2018 r.

16 listopada 2017 r. Zarząd W-MARR S.A. w Olsztynie przyjął uchwałą cząstkową listę nr 2 projektów ocenionych formalno-merytorycznie w ramach konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17.

Żaden z projektów znajdujących się na liście cząstkowej nr 2 nie został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów merytorycznych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS